Tag: Məhsullarımız

TERS OSMOZ MEMBRAN SİSTEMLERİ

Ters Ozmoz ( RO ) Membran Sistemleri
RO en kompleks membran teknolojisidir. RO, su ve solventlerin geçmesine izin verirken düşük molekül ağırlıklı organik maddeler ile tuzlar konsantre olur. RO için yüksek basınca ihtiyaca vardır. RO çoğunlukla denizsuyu arıtma ve kuyu suyu arıtmada kullanılır.

Read more

ANTİSKALANT

Əks osmos qurğusu xam suyunu kimyəvi çöküntülərdən və bakterioloji kirlənmələrdən qoruyun

Read more

Is easy to use… and even better, easy to install. Everything you need is included.
Excels when it comes to removing contaminants!” Julia Milano

KVARS FİLTR QUMU

Kvars filtr qumu qum filtrlərində istifadə olunan başlıca dolğu maddələrindəndir. Kvars filtr qumu içməli su…

Read more

AKTİV KÖMÜR

WaterCarb  S400 Aktiv kömür  (karbon ) Hava qaz təmizləyici filtrlərdə istifadə…

Read more