WaterCarb  S400 Aktiv kömür  (karbon ) Hava qaz təmizləyici filtrlərdə istifadə olunur. Silindirik formaya malik xüsusi ilə hava və gaz bacalarında effektiv istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.