ANTİSKALANT

Vipol membran qoruma kimyəvləri

Əks osmos qurğusu xam suyunu kimyəvi çöküntülərdən və bakterioloji kirlənmələrdən qoruyun

Əks osmos (RO) memranlarının performansına istismar zamanı membran üzərində əmələ gələn kirlənmələr mənfi təsir edir.

Əmələ gəlmiş çöküntülər məhsuldarlığın azalmasına ,  təmizləmə effektivliyinin azalmasına və ümümi sitem məhsuldarlığının azalmasına səbəb ola bilər.

VİPOL membran kimyəviləri Asılı maddələrin, mikroorqanizmlərin və mineral çöküntülərin yaratdığı kirlənmədən membranları qorumanıza kömək edir.

Çöküntüləri qarşısını alın və membran sistemlərinin kirlənməsini azaldır.