Məhsullarımız

ANTİSKALANT

Əks osmos qurğusu xam suyunu kimyəvi çöküntülərdən və bakterioloji kirlənmələrdən qoruyun

KARTRİC FİLTRLƏR

Filtran markalı kartric filtrlər (pambıq filtr) 5 mikron ölçüsünə qədər olan hissəcikləri filtrasiya etmə qabiliyyətinə…

ƏKS OSMOS RO MEMBRANLARI

LG Chem BW 4040 R Membran, Reverse Osmosis Membranı, düşük enerji tüketimi ve yüksek üretim verimiyle arıtma maliyetlerini…

İYON MÜBADİLƏ QƏTRANI

İyon mübadilə qətranı su yumuşatma filtlərində istifadə olunan dolğu maddəsidir. Cod su yumuşatma…

KVARS FİLTR QUMU

Kvars filtr qumu qum filtrlərində istifadə olunan başlıca dolğu maddələrindəndir. Kvars filtr qumu içməli su…

AKTİV CARBON

WaterCarb S200 Aktiv (kömür) karbon multimedia və karbon  filtrlərində istifadə olunan başlıca dolğu…

AKTİV KÖMÜR

WaterCarb  S400 Aktiv kömür  (karbon ) Hava qaz təmizləyici filtrlərdə istifadə…

DOZALAYICI NASOSLAR

Dozaj nasosları, turşu, xlor, maye gübrə və s. Kimyəvi maddələrin dozalanması….