Dozaj nasosları, turşu, xlor, maye gübrə və s. Kimyəvi maddələrin dozalanması lazım olan yerlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş dəqiq bir nasosdur.