Məhsullarımız

ANTİSKALANT

Əks osmos qurğusu xam suyunu kimyəvi çöküntülərdən və bakterioloji kirlənmələrdən qoruyun

Read more

KARTRİC FİLTRLƏR

Filtran markalı kartric filtrlər (pambıq filtr) 5 mikron ölçüsünə qədər olan hissəcikləri filtrasiya etmə qabiliyyətinə…

Read more

KVARS FİLTR QUMU

Kvars filtr qumu qum filtrlərində istifadə olunan başlıca dolğu maddələrindəndir. Kvars filtr qumu içməli su…

Read more

AKTİV CARBON

WaterCarb S200 Aktiv (kömür) karbon multimedia və karbon  filtrlərində istifadə olunan başlıca dolğu…

Read more

AKTİV KÖMÜR

WaterCarb  S400 Aktiv kömür  (karbon ) Hava qaz təmizləyici filtrlərdə istifadə…

Read more