KARTRİC FİLTRLƏR

Filtran markalı kartric filtrlər (pambıq filtr) 5 mikron ölçüsünə qədər olan hissəcikləri filtrasiya etmə qabiliyyətinə malikdir. Su şəbəkəsi filtrlərində, Osmos qurğularında və digər istifadə sahələrində güvənlə istifadə oluna bilər

Ölçülər

Model Ölçülər Təmizləmə dərəcəsi
FİLTRAN FLPP 05-10 25 CM 5 µ həddinə qədər
FİLTRAN FLPP 05-20 50 CM 5 µ həddinə qədər
FİLTRAN FLPP 05-40 100 CM 5 µ həddinə qədər