İYON MÜBADİLƏ QƏTRANI

AQUA NA-1700 SU  İyon mübadilə qətranı –Yüksək keyfiyyətli ,

İyon mübadilə qətranı su yumuşatma filtlərində istifadə olunan dolğu maddəsidir. Cod su yumuşatma filrlərindən keçərək ion mübadilə qətranı sayəsində təmizlənərəq yumuşaq su əldə olunur.

Cod su istər Sənayedə istərsə də məişətdə paltaryuyan maşın, qabyuyan maşın , kombi sistemi və s. su ilə işləyən avadanlıqların içərisində ərp əmələ gətirərək onlara zərər verir.

Su yumuşaltma sistemləri sayəsində cod suyun səbəb olduğu zərərlərin qarşısı alınır.

 

İyon mübadilə qətranı necə işləyir?!

 

Kationik  qatran Kalsium  və maqnezium ionlarını suya natrium ionları verərək suda saxlayır. Buna ion mübadiləsi deyilir. Kationik qatranlar suyun yumşaldılmasının ən geniş yayılmış üsuludur.  . Qatran kalsium (Ca++) və maqnezium (Mg++) ionlarını özündə saxladığından bir müddət sonra doyma səviyyəsinə çatır. Doyma həddinə çatdıqdan  sonra su yumşalmaq mümkün olmur. Bunun üçün qatranı yeniləmək  (regenrasiya etmək )lazımdır.  Regenrasiya prosesində filtr duzundan  olunur. Bu sayədə iyon mubadilə qətranını təkrar istifadə olunur. Suyun keyfiyyətindən  və istismar şərtlərindən asılı olaraq Qətranlar təmizləmə effektivliyi uzun illər qoruyub saxla bilir.