Dəniz suyu duzsuzlaşdırma sistemləri

DƏNİZ SUYU ƏKS OSMOZ SİSTEMLƏRİ

Yüksək həcmli Dəniz Suyu duzsuzlaşdırma sistemləri,

  • Otellərdə
  • Regionlarda
  • Komplekslərdə
  • Müxtəlif sənayelərdə

Kiçik həcmli Dəniz Suyu duzsuzlaşdırma sistemləri,

  • Yaxtalarda
  • Ro-Ro gəmilərində
  • Hərbi gəmilərdə
  • Balıqçı qayıqlarında istifadə olunur.

Dəniz suyu təmizləmə sistemləri TDS-i 50 minə qədər olan suların təmizlənməsi üçün istifadə olunur. Gündə 1 m3-dən başlayaraq, çox yüksək istehlak həcmini bir dəfədə qarşılayan modellərin layihələndirilməsi mümkündür.

Sistemlərin dizaynında suyun tam kimyəvi analizi və əvvəlcədən təmizləmə sisteminin dizaynı çox vacibdir. Sistem tam olaraq bir nəzarət panelindən idarə olunur. Modellər istənilən halda avtomatik membran yuyulması sistemi ilə təchiz oluna bilər. Membranın xarici qabları PVC və paslanmayan poladdan hazırlanır.