Məhsullarımız

ANTİSKALANT

Əks osmos qurğusu xam suyunu kimyəvi çöküntülərdən və bakterioloji kirlənmələrdən qoruyun

Read more

KARTRİC FİLTRLƏR

Filtran markalı kartric filtrlər (pambıq filtr) 5 mikron ölçüsünə qədər olan hissəcikləri filtrasiya etmə qabiliyyətinə…

Read more

ƏKS OSMOS RO MEMBRANLARI

LG Chem BW 4040 R Membran, Reverse Osmosis Membranı, düşük enerji tüketimi ve yüksek üretim verimiyle arıtma maliyetlerini…

Read more

KVARS FİLTR QUMU

Kvars filtr qumu qum filtrlərində istifadə olunan başlıca dolğu maddələrindəndir. Kvars filtr qumu içməli su…

Read more