AKTİV CARBON

WaterCarb S200 Aktiv (kömür) karbon multimedia və karbon  filtrlərində istifadə olunan başlıca dolğu maddələrindəndir. Aktiv karbon  içməli su filtrləri, hovuz filtrləri, qazan-boiler filtrlərində istifadə olunur.  Aktiv karbon suyda iy, rəng , dad, üzvü maddələr kimi parametrlərin aradan qaldırılması üçün istifadə olunur.

WaterCarb  S400 Aktiv kömür  (karbon ) Hava qaz təmizləyici filtrlərdə istifadə olunur. Silindirik formaya malik xüsusi ilə hava və gaz bacalarında effektiv istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.